Kategoriarkiv: Österlen

Miljömål

Det finns nationella och regionala miljömål i Sverige. Vi når ett antal av dessa genom vårt ekologiska jordbruk.

Nationella miljökvalitetsmål som vi uppfyller är:

Begränsad klimatpåverkan genom att vi bevarar den biologiska mångfalden med hjälp av att vi planterar marktäckande grödor mellan raderna, plantera in träd av andra arter, sätter upp fågelholkar för att locka fåglar som äter skadeinsekter.

Vi arbetar med att gynna nyttodjur så som fåglar eller andra insekter som äter skadeinsekter vilket är grundläggande i ekologiska odlingar och därför sätter vi upp insektshotell, odlar värdväxter runt odlingarna och ser till att det alltid finns blommande växter i och omkring odlingen. Träden vi planterar bidrar till minskad koldioxidbelastning. Vår livsmedelsproduktion av ekologiska äpplen säkerställs genom dessa åtgärder. Vi bidrar till en hållbar utveckling i odlingen genom att vi samarbetar med naturen.

Rikt odlingslandskap genom att vi bevarar den biologiska mångfalden, har bikupor, insektshotell, blomsterremsor. Betande djur, får och hästar och ska även ha mobila hönshus i odlingen.

Grundvatten av god kvalitet genom att vi bedriver en ekologisk odling där kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna.

Bara naturlig försurning genom att vi minska på transporterna till och från odlingen genom att investera i egen sortering och kyllagring av frukten.

Ingen övergödning genom att vi bara använder naturlig gödsel från ekologiska höns och vi sprider inte ut mer än odlingen kan ta hand om.

Griftfri miljö genom att förekomsten av ämnen i vår odling som hotar människors hälsa eller den biologiska mångfalden inte får användas.

Ett rikt växt-och djurliv genom att vi planterar blomsterremsor, har bikpor, insektshotell och inte sprutar mot skadeinsekterna utan vi gynnar deras naturliga fienden istället. Det är avgörande för att ekosystem som ska fungera att göra nytta så att pollinerarna pollinera våra grödor. Utan många olika arter med sina särskilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster.

Levande sjöar och vattendrag genom att vi har en ekologisk odling där ingen övergödning förekommer och att vi har vattenbesparande åtgärder i odlingen genom tidsinställda bevattningssystem.

De regionala miljömålen som vi uppnår är:

Ett rikt odlinglandskap genom att vi investerar i bikupor och permanenta blomsterremsor och kvävefixerand växter och buskar.

Giftfri miljö samma som för de nationella målen.

Bidrar till energieffektivitet genom att vi utnyttjar solenergi med våra solceller och solfångare och att i de nya investeringar som vi ska göra vad gäller kylanläggningar kommer vi investera i kylar med frikylning vintertid. I övrigt ska all belysning på gården som inte redan är utbytt bytas ut till LED.

 

Mycket vatten och lite vårsol

För någon vecka sedan var det extra högt vatten i Julebodaån. Vattnet riktigt forsade förbi gården och delar av hästhagen låg under vatten. Vårflod efter snösmältningen. Vi fick inte så mycket snö, men det blev mycket vatten ändå.

 

Vårpromenad med lite sol förgyller en del dagar. Nu precis innan allt blir grönt så ser skogen extra naken ut och solen når till ställen som den inte kommer att göra när allt slagit ut. Det luktar fuktig mossa och jord och när solen skiner doftar skogen träd. Fåglarna har börjat sjunga och allt känns mer levande.

Vi håller nu på att bygga en paddock. Som vi har längtat efter den! Valet föll på ett hållbart (minst 25 år) och miljövänligt staket av polyeten som tillverkas i Sverige. Allt spill vid tillverkningen och uttjänta staket återvinns och när det inte kan återvinnas mer bränns det och polyeten blir då koldioxid och vatten.

I övrigt har vi många punkter att beta av på vår att-göra-lista. Nu håller gamla äppelträd på att tas bort och vårt nya valprum håller på att färdigställas. Vår loge ska målas inför påskens konstrunda då konstnären Toni Roos ska ställa ut en del av sin konst här.

Nu blir vi större

I januari skrev vi på arrendet på marken tillhörande Hassla gård, Maglehem.

Där kommer vi att odla främst klöver och baljväxter under omställningsåren tills den är ekologiskt certifierad. Marken på Hassla håller nu på att läggas om till ekologisk och om två år kommer den att vara KRAV-certifierad. När man lägger om från konventionell odling till ekologisk tar det två år innan man får sälja grödorna som ekologiska. Under de två åren odlas allt ekologiskt, men får inte säljas som det. Under denna tid är det mest klövervallar  och olika gröngödslings grödor som odlas så att man ska få bästa möjliga förutsättningar. När det är möjligt att sälja grödor som ekologiska kommer vi att ha en växtföljd med mycket grönsaker och jordgubbar. Vi tycker det är viktigt att producera så mycket frukt och grönsaker som möjligt eftersom efterfrågan är stor och det ofta få importeras stora mängder ekologisk frukt och grönsaker när inte våra räcker för den mer och mer hälsomedvetna allmänheten.

När man ställer om 60 ha åkermark så skulle det om man odlade havre på hela arealen innebära att 55000 människor skulle kunna byta från konventionell havregryn till KRAV-certifierad.

Att det vi odlar ska vara ekologiskt är viktigt för oss. Vi vill samarbeta med naturen och vill att jorden ska myllra av liv och att växterna ska växa av naturliga näringsämnen och en levande mikroorganismer. Vi vill gynna de viktiga nyttoinsekterna så som nyckelpigor, rotkvalster, vilda bin och humlor så mycket det går.

Forskning visar att flest naturliga fiender och pollinerare finns i varierade jordbrukslandskap med mindre fält, öppna diken och bryn. Där finns olika sorters vegetation: träd, buskar, högt gräs och en mångfald av blommor som ger skydd, föda och övervintringsplatser. Insektshotell för dessa ska vi bygga, för att verkligen gynna dem, och sätta ut där vi tänker ha jordgubbsodling.
Blomsterremsor och fångsgrödor ska också sås runt fälten som ger föda och boplatser till nyttodjuren. Det går ut på att öka mängden blommor i och kring fälten, att förlänga blomningsperioden och de blommande växterna lockar också nyttodjuren och får dem att föröka sig.

Att det ekologiska jordbruket har en mindre klimatpåverkan än det konventionella är också viktigt för oss . Den allra största delen beror det på att vi inte använder konstgödsel eller besprutningsinsattser i ekologisk produktion.

I ekologisk odling är det solen som driver tillverkningen av tex. kvävegödsel. När vi odlar baljväxter så som klöver, ärter och bönor som kan binda luftens kväve med hjälp av bakterier som lever på deras rötter tillför vi kväve till marken. Bakterierna omvandlar kvävet till en kväveform som växterna sedan kan ta upp. Baljväxter ska odlas med jämna mellanrum i en växtföljd. När man odlar baljväxter som ger både kväve till efterföljande grödor och foder till djuren, vars gödsel sedan gödslar jorden blir kretsloppet mer slutet.

Solen utnyttjar vi så mycket vi kan i och med att vi har våra solceller och solpaneler. Solcellerna producerar elen till gården och bevattningen och solpanelerna värmer vårt varmvatten. Det är också väldigt bra att även på ladorna på Hassla sitter det solceller.

 

f160927_033

Att bo i ett semesterparadis

Nu råder åter lugnet. Höstlugnet. Efter fina dagar på stranden med badande människor, lekande barn i strandbrynet, färgglada parasoller nedstuckna i sanden, fikakorgar, picknickfiltar, badlakan, samtal, skratt, skrik, glädjetjut och diverse plastleksaker överallt är nu stranden öde och tom. Vågorna sköljer upp på stranden, några fåglar letar insekter i sanden, andra flyger över havet, doften av hav och ljudet av vind och vågor är det som råder nu.

Sommaren är över för denna gång. Härligt att alla dessa människor hittade hit och njöt av den fina stranden, badade i havet och tillbringade sin semester här. Hoppas de tagit med sig trevliga minnen från den gångna sommaren. Nu är vi några få kvar som kan njuta av stranden och våra fina omgivningar på ett annat sätt.

Trafiken är långsammare, bara ett fåtal bilar passerar, för varje dag minskar antalet husvagnar på campingen. I skog och mark är stigarna upptrampade, men nu möter vi ingen där.

Det är ett privilegium att få bo i ett paradis året om. Paradiset är sina årstider och de är alla lika vackra.

Första sommaren

Första sommaren är snart förbi. Sol, bad, äpplen, valpar, får, lamm, trevliga besök av nära och kära och mycket arbete har fyllt vår sommar. Hagarna har fått staket och i vinterhagen står skjulet klart till fåren.

Vår nya hemby har välkomnat oss med öppna armar och vi har även träffat på en del av sommargästerna i stugorna runt omkring som alla har varit mycket trevliga. Det känns härligt att komma till en ny plats och få en sådan start.


Äppelskörden blev större än vi trodde och äpplena var finare än vi trodde. De flesta äpplen har blivit must och den blev så god.

Vi har designat en egen etikett till mustflaskorna och det var med stolthet vi granskade de första flaskorna med vår egen etikett på.


Vi har reparerat bevattningen i odlingen som nu fungerar bra. Solfångare har satts upp på en byggnad på vår innergård som ska ge oss varmvatten. Solpaneler för elproduktion ska sättas upp under hösten på den nybyggda byggnaden.

En del av skogen har gallrats och en del ska kanske bli betesmark och någon del ska nyplanteras.
Skogen och äppelodlingen tar oss in på nya områden och nya kunskaper ska inhämtas.

Givmilda grannar

Att ge av sin egen tid är en stor gåva. Att förgylla någon annans vardag är värmande.

Vi kom ridande häromdagen och såg att den lite igenvuxna stigen blivit röjd. Stor lycka! Grenar i vår sitthöjd var borta, stigen var öppen och fri från hängande grenar som slår i hjälmen och gör vissa delar svåra att passera. Varje gång vi försökt rida på stigen tänkte vi att vi skulle gå tillbaka senare för att klippa bort grenarna, men tiden rann iväg och vi hann inte med.

Den goda gärningen kom från en närboende som veckan innan hälsat hjärtligt välkomna till bygden och önskat oss stor lycka till. En så värmande handling kan inte nog tackas.

Extra tacksam blir man då man möts av värme och vänlighet då vi inte alltid bemöts positivt när vi rider runt på skogens stigar.

 

Så det kan bli…

 

Bustorp bildEfter några år i olika städer och byar runt om i landet gick flytten till hemtrakterna
igen och för 10 år sedan flyttade en golfpro, Marcus, och en högstadielärare, Anna, till en gård för att Anna ville kunna ha några hästar.

Flytten gick till Bustorps Gård, en vacker gammal fin gård som ligger nära stan, skogen och havet.  Redan efter ett par månader flyttade de första fåren in, fem dräktiga gotlandstackor, som var 15 st innan den sommaren var slut. Stallet totalrenoverades och hästboxar byggdes och de första hästarna flyttade in. Lägenheter byggdes i en stallänga och senare byggdes även en stuga som vi hyrde ut året runt.

En kväll satt vår äldsta dotter, Lovisa, och letade efter sitt framtida drömboende på nätet. Efter lite letande hittade hon Stora Juleboda Gård i Skåne. För stort, för dyrt, för långt iväg var våra första reaktioner. Hon väckte Marcus intresse för gården och ville att vi i alla fall kunde köra och titta på den. Vi körde, körde förbi, körde runt i omgivningarna. En dag hade Marcus bestämt visningstid med mäklaren och vi åkte. Visst var det stort och fint, men mycket att göra, vi som precis gjort så mycket på Bustorp.

Vi la ett bud, fick avslag, bestämde oss för att lägga det hela åt sidan. Tiden gick och så en dag körde vi en runda till Skåne igen och körde förbi för att titta lite till. Nej, det blir inget med det sa Anna och vi körde hem och försökte glömma Skåne och Juleboda och gjorde en stor satsning på Bustorp med att installera solpanler. Det blev höst, vinter, vår och sommar igen.

 

Tiden gick och vi var på semester i Åre, hade vandrat upp på Åre-skutan och tog fantastiskt vackra foton över Åre i det varma vackra sommarvädret då mäklaren ringde och frågade om vi fortfarande var intresserade av Juleboda. Där stod vi och tittade ut över Åre och världen gungade till lite. Vad gör vi nu då? Ska vi överge, ge upp Bustorp som vi kämpat så med, som vi älskat så mycket? Frågorna snurrade, känslorna stormade fram och tillbaka. Många samtal, sömnlösa nätter, räknande fram och tillbaka blev vår vardag för en tid. Sedan sa vi ja, ja vi stod fast vid vårt bud, då ville inte säljarna sälja! Vad nu då? Besvikelse, ilska nu när vi börjat planera för en ny framtid i okänd bygd. Nu blev det fler samtal med mäklaren och till slut blev det affär.

IMG_2920Vi fick tillträde till stallbyggnad och äppelodling när handpenningen var betald. Nu kom en tid med många helgresor till Juleboda, tömma stallet på sopor, skaffa kontakter med äppelodlare och musterier, plocka äpplen och börja planera vad vi skulle ta tag i först när vi väl flyttat hit. Hösten gick snabbt. Fullt upp med att packa ner vårt liv i lådor och flytta saker till Juleboda.

1 december packades en lastbil full med delar av vårt hem och färden gick först till banken för att fullfölja köpet och sedan vidare till Juleboda. Lovisa höll i nyckeln och stunden var högtidlig. Så annorlunda det såg ut utan möbler. Vi gick från rum till rum och synade varje skrymsle av vårt nya hem.

 

En ny del av vårt liv tog vid och vi alla i familjen har inte ångrat flytten en enda dag hittills. Nu ska nya kunskaper inhämtas, nya marker utforskas, nya stigar trampas och nya bekantskaper stiftas.

 

 

Tankar från köksbordet

Hästarna betar lugnt i hagen bara ett par meter från huset. Vi ser dem var de än är i hagen och kan läsa deras flocks dynamik. Vi ser hur de mår, hur de samspelar med varandra, vem som vilar, vem som betar, vem som bestämmer. Detta är vardagslyx för oss.

Blickar vi rakt öster ut över hästhagens gröna gräs, skymtar vi havet mellan några träd och Holmaboden. Där ser vi Hanöbuktens vatten glittra soliga dagar, som idag.

Nu väntar vi på att sommarvärmen ska infinna sig så att vi kan gå våra hundpromenader utan halsduk och vindjacka.

En dröm

En dröm blev verklighet under 2014. Den började med en tanke som blev till många samtal, som blev ett sökande på nätet som blev verklighet efter många turer hit och dit. Känslor som svallande upp och ner. En dröm som satte hela vår verklighet i gungning. Vi svajade fram och tillbaka innan vi landade med våra fötter i den skånska myllan mitt i en äppelodling, med en bit strand, en del skog, en del hagar, stort underbart hus och ett litet lagom stort stall.

Att vandra i bland äppelträd, sitta och titta ut över havet, se hundarna leka i vattenbrynet eller rida en tur på Ravlundafältet har blivit vår vardag. Vår plats på jorden har flyttat från en fin gård till en annan. Redan efter så här kort tid känner oss hemma här, här vill vi bo. Den nya hembygden är underbar och vacker. Nya kontakter ska knytas, nya marker ska upptäckas, nya stigar ska trampas, nya kunskaper ska inhämtas. Allt är spännande och roligt.