Innovationsprojekt äppelodling

Stora Juleboda startar tillsammans med samarbetspartners ett innovationsprojektet med målet att tillhandahålla en kommersiellt gångbar helhetslösning för de faktorer som äppelodlare idag har särskilt stora bekymmer med: svampsjukdomar, skadegörare, frost och hagel vilka alla reducerar den totala avkastningen och fruktkvalitén.

Vid konventionell och särskilt vid ekologisk fruktodling i Sverige möter odlare flera utmaningar då det fuktiga klimatet ger god grogrund för allvarliga skadegörare, särskilt svampsjukdomar som skorv, kräfta och lagrings-svampar. 

Dessa motverkas i konventionella odlingar med stora mängder bekämpningsmedel som är skadliga både för människor och miljön. De växtskyddsmedel som idag är tillåtna i ekologiska odlingar är inte tillräckligt effektiva. Därför behövs alternativa effektiva lösningar för att hantera skadegörare såväl i konventionell som i ekologisk odling. 

Syftet med innovationsprojektet är att utarbeta en helhetslösning för en hållbar och ekonomiskt konkurrenskraftig äppelodling. Denna förväntas leda till högre avkastning, bättre kvalitet, reducerad kemikalieanvändning, lägre risk och därmed ökad lönsamhet för odlarna, särskilt ekologiska fruktodlare.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling