Pressmeddelande 20170213

Stora Juleboda Gård            20170213

Pressmedelande

Stora Juleboda Gård har 23 ha Krav-certifierad äppelodling. På gården har vi lammproduktion med 60 sommarlammande tackor av rasen Gotlandsfår de får ca 100 lamm om året. På Stora Juleboda har vi också en kennel med Austrailian labradoodle valpar.

Nu utökar vi och arrenderar 60 ha på Hassla gård strax öster om Maglehem.

I januari skrev vi på arrendet på marken tillhörande Hassla gård, Maglehem. Vi tillträder på Hassle redan nu i februari så det är snabba ryck att få tag på utsäde.  Där kommer vi att odla främst klöver och baljväxter under omställningsåren tills marken är ekologiskt certifierad. Marken på Hassla är väl passande till att drivas ekologiskt och har under perioder delvist haft skiften som varit ekologiska. Nu håller hela arealen på att läggas om till ekologisk och om två år kommer den att vara KRAV-certifierad.
När man lägger om från konventionell odling till ekologisk tar det två år innan man får sälja grödorna som ekologiska. Under de två åren odlas allt ekologiskt, men får inte säljas som det. Under denna tid är det mest klövervallar  och olika gröngödslings grödor som odlas. Gröngödslings grödorna kan vara exempelvis Tagetes som är ett intressant val för en gröngödsling. Den har en sanerande effekt mot rot, sårsnematoder, den lockar parasitsteklar och verkar dessutom mycket attraktiv för humlor och bin. På detta vis förbereds marken med näring och nyttoinsekter under omställningen, kemisk bekämpning och monokulturer minskar den biologiska mångfalden och den behövs byggas upp igen för en lyckad ekologisk odling.

När det är möjligt att börja odla grödor som ska säljas som ekologiska kommer vi att ha en växtföljd med mycket grönsaker och jordgubbar. Vi tycker det är viktigt att producera så mycket frukt och grönsaker som möjligt eftersom efterfrågan är stor och det ofta få importeras stora mängder ekologisk frukt och grönsaker när inte våra svenska produkter räcker för den mer och mer hälsomedvetna allmänheten i Sverige.

När man ställer om 60 ha åkermark så skulle det om man odlade havre på hela arealen innebära att 55000 människor skulle kunna byta från konventionell havregryn till krav-certifierad vara. Det tycker vi är häftigt att och med dagens moderna teknik göra skillnad även för en större mängd människor vid rätt så små arealer.

Att allt det vi odlar ska vara ekologiskt är viktigt för oss. Vi vill samarbeta med naturen och vill att jorden ska myllra av liv och att växterna ska växa av naturliga näringsämnen och en levande mikroorganismer.

Att det ekologiska jordbruket har en mindre klimatpåverkan än det konventionella är också viktigt för oss. Till allra största delen beror det på att vi inte använder konstgödsel eller besprutningsinsatser i ekologisk produktion.

I ekologisk odling är det solen som driver tillverkningen av tex. kvävegödsel. När vi odlar baljväxter så som klöver, ärter och bönor som kan binda luftens kväve med hjälp av bakterier som lever på deras rötter tillför vi kväve till marken. Bakterierna omvandlar kvävet till en kväveform som växterna sedan kan ta upp. Baljväxter ska odlas med jämna mellanrum i en växtföljd. När man odlar baljväxter som ger både kväve till efterföljande grödor och foder till djuren, vars gödsel sedan gödslar jorden blir kretsloppet mer slutet.
Solen utnyttjar vi så mycket vi kan i och med att vi har våra solceller och solpaneler. Solcellerna producerar elen till gården och bevattningen och solpanelerna värmer vårt varmvatten. Det är också väldigt bra att även på Hassla solceller precis som det gör på Stora Juleboda.

Mediabilder www.storajuleboda.se/media

Nu blir vi större