Gårdens historia

Stora Juleboda Gård har gamla anor och ingen vet riktigt när den byggdes. Vi har hittat dokument från tidigt 1600-tal och att det funnits en gård här sedan 1500-talet. Det är en lång tid och det är många människor som levt och verkat här. Att bygga en fyrlängad gård så nära havet för så länge sedan var mycket ovanligt. Därför tror en del att den kan ha haft ett militärt syfte från början. Nu omges gården av både bok- och tallskogar och ljungheden på det vidsträckta Ravlundafältet, men när gården en gång byggdes var landskapet närmast gården mest sanddynor och var ensligt belägen med närmsta grannar i Maglehems by 3 km bort. På slutet av 1930-talet och under 40-talet började sommarstugor byggas längs med stranden och gården styckade av tomter till dessa. Idag är de närmsta grannarna just sommarstugor och några enstaka åretruntboende. Eftersom det funnits en ö i havet utanför stranden, som dåtidens gårdens kor betade, gick gårdens ägor även ut i Hanöbukten. Ön blåste bort under en kraftig storm 1611-talet, men svartnad ek från ön kan fortfarande flyta upp. Även om stranden numera är naturreservat, tillhör 800 meter strand och 300 meter ut i havet gården och detta är mycket ovanligt och något vi är väldigt glada över.