Projekt, innovation & media

Vi är väldigt intresserade av ny teknik och intressanta projekt som för vår gård framåt. Därför är vi med i flera projekt och detta medför att vi fått ett stort kontaktnät med forskare, innovatörer och andra intressanta personer som hjälper oss framåt i ekologiskt lantbruk, äppelodling, mikrolivet i jorden, kolinlagring och försäljningskanaler mm.

Varje dag lär vi oss något nytt och vi är nyfikna på och orädda för att prova nya saker.

Vi har också medverkat i media och press genom åren och vill på så sätt sprida våra tankar och idéer.

De projekt vi är eller har varit delaktiga i är:

Svensk Kolinlagring

Air bee safe, Lunds Universitet

Circle, Leader sydostra Skåne och Skånes ESS

Framtidens Frukt

Känn lugnet, Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna

Insatsstryd odling, robotodling, EIP-agri

Lokal produktion för biostimulerande växtnäring, SLU

Ecofruit 2015, Stockholms Universitet

Fåglar i äppelodling, SLU Uppsala

Biologisk bekämpning i ekologisk äppelodling, SLU Alnarp