Ekologiskt är logiskt

Det finns många skäl för att välja en giftfri kost – du värnar om djur, natur, medmänniskor och din egen hälsa.


[column-half-1]1. Naturligt odlad mat
Du slipper gifter och kemiska bekämpningsmedel på och i din mat. Samtidigt förhindrar du att många kemikalier läcker ut i kretsloppet.

2. Mer näringstät mat
Ekologiska grönsaker innehåller fler vitaminer, mineraler, enzymer och andra näringsämnen än de konventionella produkterna.  Bland annat har de ekologiska högre halter av C-vitamin och antioxidanter – exempelvis e-vitaminer och karotenoider -som skyddar cellerna mot en rad hjärt- och kärlsjukdomar. I ekologiskt kött från djur som betar mycket finns fler nyttiga fettsyror.

3. GMO-fritt
Att välja ekologiskt är det enda effektiva sättet att helt undvika genmodifierad mat. KRAV tillåter inte någon typ av GMO i produktionen och kräver intyg på att så inte skett. Genom att välja ekologiskt demonstrerar du samtidigt din skepsis mot den genmodifierade maten. Vi vet ännu inte vad de långsiktiga följderna  blir av att genmodifierade organismer sprids ut i naturen.

4. Bra djurhållning
För dig som äter kött och mejeriprodukter är det bäst att välja ekologiskt för djurens skull. Enligt KRAV:s regler får djuren gå utomhus, utöva sitt naturliga beteende och beta naturligt. Djuren behandlas värdigt från födsel till slakt. Slakterier som är KRAV-godkända har en lugnare miljö, färre djur slaktas åt gången, djuren får inte stressas. I väntan på slakt ska djuren ha en ren plats att stå eller ligga ner på, få mat och vatten.

5. Mat utan mediciner
Ekologiskt uppfödda djur är fria från antibiotika, hormoner, antiparasiter och många andra mediciner. De behandlas bara när de är påvisat sjuka. Ekologisk mat innehåller inga syntetiska ämnen som kan vara cancerogena, hormonstörande och allergiframkallande.[/column-half-1]
[column-half-2]6. Mer smak
Ekologiska frukter och grönsaker är oftare saftigare och har mer smak. De har fått växa i sin naturliga takt i riktig jord. Därför har lägre de lägre vattenhalt än de konventionellt odlade. Du riskerar alltså inte att bära hem en massa onödigt tunga och urvattnade varor.

7. Större mångfald
Ekologiska odlingar är mer varierade och bidrar till en mångfald av växt- och djurliv. Marken gödslats med djurspillning och förmultnade växtdelar, något som gör jorden bördig och gynnar växt- och djurlivet. Växelvis odling stabiliserar jorden och främjar vissa arter av insekter, fjärilar, grodor och vilda däggdjur.

8. Ekonomiskt för framtiden
Det ekologiska jordbruket sparar stora mängder energi genom att inte transportera konstgödsel till gården eller mata djuren med industriellt framställt foder som fraktats över hela jordklotet. Ekologiska metoder är långsiktigt en betydligt billigare affär.

9. Vänligare mot odlarna
Att välja ekologiskt är ett sätt att visa att man bryr sig om sina medmänniskor. Alltför intensiva odlingstekniker kan allvarligt skada jordbruksarbetarnas hälsa. Detta visar sig bland annat i betydligt högre cancerfall, andningsproblem och andra sjukdomar bland lantbrukare på de ickeekologiska gårdarna. Detta är särskilt uppenbart i u-länderna, exempelvis på banan- och bomullsodlingar.

10. Bevarad landsbygd
Ekologiskt jordbruket har ett helhetstänkt, det hjälper till att behålla vår vackra landsbygden. Odlingslandskapet är mer varierat på en ekologisk gård och blir en trevligare upplevelse med alla sina blommor, insekter, smådjur och fritt betande djur. Om du vill att efterkommande generationer ska kunna besöka och njuta av vår natur och odlingslandskap, välj ekologiskt för allas framtid![/column-half-2]