Den svenska bonden

Ekologiskt, närodlat, härodlat är ord som blir allt vanligare. Det används i reklam, media och på förpackningar om vår mat. Det låter fint, genuint och många vill gynna bonden nära hemmet, nära sommarstugan eller den som brukar jorden längs vägen till jobbet. Det är bra, jättebra att många vill gynna den bonde de känner till. Många vill att de ängar och fält de känner till ska fortsätta vara öppna, odlade, gröna och blommande på våren och sommaren, svarta under höst och vinter.

De öppna landskapen, den svenska mjölken, det svenska köttet, den svenska osten, de svenska lammen, den svenska frukten kommer från de hårt arbetade svenska bönderna. Är detta varor du vill ha, äta och vill ska fortsätta finnas behöver de svenska bönderna all stöttning de kan få. Den svenska bonden är mer kontrollerad, håller högre djurhälsa och använder mindre antibiotika, hormoner och mindre gifter än i de flesta andra länder. Väljer du dessutom ekologiskt får du varor med ännu mindre klimatavtryck, gifter och antibiotika och hormoner.

När du som konsument står där i mataffären och håller osten, brödet, köttet, frukten och grönsakerna i handen och ska välja. Då ska du tänka på det landskap du vill fortsätta se, de smaker du vill fortsätta känna och vilka djur du vill fortsätta se beta i landskapet.

De svenska djuren som betar våra svenska marker gör ett ovärderligt arbete då de håller landskapet öppet, gynnar den biologiska mångfalden och ger naturlig gödsel till hagar, åkrar och odlingar. De får solsken, vind och regn på sina pälsar eller fjädrar och kan röra sig fritt. Bor de på en ekologisk gård får de röra sig fritt utomhus antingen hela året eller ha daglig utevistelse.

I dagens klimatdebatt när korna och köttdjuren pekas ut som de största miljöbovarna kan det vara på sin plats att nämna att de kor du ser beta i de svenska hagarna inte är de miljöbovar som ska pekas ut i debatten. De kor det handlar om där är de som föds upp i alldeles för stora grupper i för små inhägnader och där de fodras med stora mängder spannmål, behandlas med stora mängder antibiotika och tillväxthormoner. Där finns inget gräs att beta, ingen plats att utöva sitt naturliga beteende på och de lever ofta under en stekande sol utan skydd. Där är djurvälfärden inte med i kalkylerna.

Den billiga kycklingen på extrapris är från industrier, bland annat från andra sidan Östersjön, där de föds upp i stallar med miljoner djur och behandlas som döda ting utan varken behov eller känslor. Dessa industrier producerar stora mängder gödsel varje dygn som rinner ut i Östersjön och andra vattendrag och står för en stor del av övergödningen. Utöver att gödseln innehåller mycket näring innehåller den också antibiotika och hormoner. När det är extrapris på kyckling för orimligt låga priser vill vi att du som konsument ska reflektera över priset och försöka förstå hur det ligger till.

Det är en sådana djurhållningar som ingen vill gynna, om de visste hur djuren har det, men det är just det köttet från de djuren som du väljer mellan om du ska köpa det som är på extrapris och i kampanj eller om du ska välja det svenska och ekologiska.

Sverige behöver minska på import av varor vi producerar här. För våra bönders överlevnad, för djurens välbefinnande, för våra vackra landskap, för mindre utsläpp av antibiotika och hormoner och för klimatet.