Ekologisk Honung

Vi har ett antal bikupor i våra odlingar. De pollinerar våra träd och buskar. Vi håller på att bygga upp våra bisamhällen så än har vi ingen honung att sälja men tanken är att vi kommer att kunna ha honung till försäljning på gården.