Äppelodlingen

På gården har det funnits äppelodlingar till och från i många år. När vi tog över under hösten 2014 fanns här tusentals äppelträd, tyvärr var många döda av diverse olika orsaker.
Vi har omplanterat stora delar av odlingen och gör samtidigt om delar av den till permaodling där fruktträden, bärbuskar, blommor, örter och djur samverkar och dra fördel av varandra. Våra höns är våra viktigaste trädgårdsmästare i odlingen. De lever i våra mobila hönshus som vi flyttar runt i odlingen. Varje dag året runt är hönsen ute och äter gräs, ogräs, larver och maskar. De rör om i jorden och hjälper oss att sprida ut den naturliga gödseln som vi gödslar träden med.

Vi har mer än tjugo olika sorters äpple, både matäpplen och cideräpplen och några av dem finns beskrivna här.

Odlingen är helt ekologisk och KRAV-godkänd, något som den varit i flera år och som passar oss bra eftersom resten av vår verksamhet är ekologisk och det är det vi tror på. Vi följer KRAVs regler för växtodling och djurhållning. Läs mer på KRAV.se

I ekologisk fruktodling odlar vi utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel. Ogräsbekämpning sker genom mekanisk bearbetning, både maskinellt och manuellt. För att undvika olika svampangrepp använder vi oss av ekologiskt godkända preparat som tex svavel.
I fruktodlingar kan insekter och skorv vara ett problem, då kan vi spruta med ekologiskt godkända preparat, tex såpa mot bladlöss och svavel mot skorv.

Vi försöker också skapa miljöer där skadeinsekternas naturliga fiender, tex nyckelpigor och fåglar, trivs. Därför har vi lähäckar och planteringar, lite längre gräs och en del fågelholkar i odlingen.
I äppelodlingen finns också bikupor för att det ska bli en så bra pollinering som möjligt.

Sedan ett par år har vi även våra KRAV-höns i vår odling. De lever i mindre grupper och bor i mobila hönshus som vi flyttar till nytt bete ca var 14:e dag. De lägger sina fina ägg i reden som finns i hönshusen. Äggen säljer vi till privatpersoner, restauranger och ICA-handlare.

Vi har turen att ha en speciellt myra boende i våra odlingar som äter äppelvecklarens larver. Äppelvecklare är annars ett stort problem i ekologisk fruktodling då de äter bladen på träden och borrar sig in i äpplena och äter kärnhusen.

Vi har även tagit fram egna äppelträd tillsammans med SLU och säljer äppelträden Rosa Fabian, Krispiga Fabian och Gula Fabian. Dessa träd säljs endast till privatpersoner och ekologiskt certifierade odlare. Vi säljer de på gården och vid enstaka tillfällen per år hos Feldts Bröd och Konfekt i Halmstad.


Callenbring & CO AB har fått projektstöd för att öka arbetstillfällen och den biologiska mångfalden på landsbygden.