Pressmeddelande 20160915

Degeberga den 15 september 2016
Callenbring & Co AB, leverantör av ”Ekologisk äpplemust med smak av Österlen” från Stora Juleboda Gård, återkallar som en försiktighetsåtgärd äpplemust producerad av Sövde Musteri KB på grund av risk för förekomst av mögel.

Callenbring & Co AB återkallar produkter med utvalda artikelnummer och bäst-före-datum inom varumärket ”Ekologisk äpplemust med smak av Österlen” efter att mögel påträffats utanpå vissa flaskor med artikelnummer och/eller bäst-före-datum enligt nedan. Risk finns för att mögeltillväxt även kan komma att uppstå inuti flaskor sedan flaskan öppnats.

Produkter
Återkallelsen berör endast nedan angivna produkter:
Art.nr 115, Ekologisk äpplemust med smak av Österlen, bäst-före-datum 22 september 2017, EAN-kod: 7350089610014

Art.nr 116, Ekologisk äpplemust med smak av Österlen, bäst-före-datum den 18 september 2017, EAN-kod: 7350089610014

Information till grossister och återförsäljare
Butiker som har den återkallade produkten i sitt sortiment ombeds att omgående returnera produkten till Callenbring & Co AB (dvs. ej destruera). Callenbring & Co AB står naturligtvis för alla kostnader förenade med returnering av återkallade produkter.

Information till konsumenter
Konsumenter som köpt den återkallade produkten uppmanas som en försiktighetsåtgärd att inte konsumera den. Konsumenter uppmanas vidare att kontakta den livsmedelsaffär där produkten är inköpt alternativt att kontakta Callenbring & Co AB, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor och ytterligare information
För mer information hänvisas till Marcus Callenbring, Callenbring & Co AB, via telefon 0708-17 71 24 alternativt via e-post marcus@storajuleboda.se eller via Stora Juleboda Gårds hemsida www.storajuleboda.se

Callenbring & Co AB beklagar det inträffande och alla eventuella olägenheter därav.