Våra får

Vi föder upp gotlandsfår nu har vi 80 tackor. Lammen går med sina mammor i flocken tills de är naturligt avvanda. Baggen släpps till tackorna under senhösten, ibland så sent som i december. Vi vill att lammen föds ganska sent på våren då gräset är som frodigast så att tackorna kan få så mycket näring som möjligt då de ska dia sina lamm. Våra får håller landskapet öppet och bibehåller och ökar  den biologiska mångfalden. Vi låter våra får och hästar beta en del av våra hagar i olika omgångar just för den biologiska mångfalden. Ju mer och större skillnader i hur djuren trampar, betar och samtidigt gödslar desto högre artrikedom får vi i våra hagar. En högre artrikedom ger också fler fjärilar, andra pollinerare och fåglar. Vi flyttar våra får till nya fållor var 4:e dag på sommaren för att får ett bättre bete och bättre återväxt av gräset. Det ger även att gräset hinner återhämta sig och växa sig starkare än om de hade gått i hela hagen hela tiden. Betet är den viktigaste foderkällan och genom att byta fålla ofta hålls även parasittrycket nere.

Gotlandsfår är en fårras som härstammar från det gamla gutefåret. Det är en trevlig ras som är lättskötta. De finns i alla gråa nyanser med svart huvud och svarta ben. Det finns de som har ett vitt tecken på huvudet eller på benen. På våren föder tackan vanligtvis två svarta lamm.

Våra får är Maedi-Visna fria.
Maedi-Visna är en smittsam virusburen sjukdom som drabbar får. Det finns inte några tydliga symtom för MV, ibland kan det enda symptomet i en besättning vara en avmagring av några äldre tackor. Övriga symptom kan vara andnöd vid ansträngning, ledinflammation samt vinglighet. Symptomen ses oftast hos djur 3-4 år eller äldre, men i hårt drabbade besättningar kan symtom uppträda hos djur ner till ett års ålder. Sjukdomen går inte att bota och djuren kan inte bli immuna mot den. MV smittar inte människor.

Vi säljer lammskinn från våra egna lamm. Kontakta oss vid intresse och kom och köp de på gården eller i webbutiken.

Vi hyr ut tackor till personer som har hagar som behöver betas av, men som inte har möjlighet att ha dem under vintern.

Vi säljer även livdjur till nya eller etablerade besättningar.

Kontakta oss för mer information

Vi har satt upp rovdjursstaket runt våra fårhagar för att skydda våra får från rovdjursangrepp. Våra staket består antingen av sex eltrådar eller fårnät kombinerat med tre eltrådar.

Vi  har fått investeringsstöd för detta från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckning. Utan detta bidrag hade det varit svårt för oss att skydda våra får då vi ligger i ett område där vargen ökar.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling