Vad är ekologiskt kött

Grunden för den ekologiska produktionen är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och global solidaritet. Målsättningen är att bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet. En god hälsa hos husdjuren främjas och att de ges möjlighet till ett naturligt beteende, en värdig tillvaro och ett värdigt slut. (Krav.se)

Ett ekologiskt KRAV-djur har fötts upp, matats och slaktats på ett så bra och värdigt sätt som möjligt. Djuren föds upp naturligt, får vara med sina mammor tills de är naturligt avvanda, får foder som vi själva odlat utan besprutning och GMO. Djuren har stora utrymmen av röra sig på och fri tillgång till utevistelse. De har även fri tillgång på foder, året runt. De betar ute så länge det finns växande gräs i hagarna och resten av året får de grovfoder som vi själva har gjort.

Djuren får aldrig mediciner eller antibiotika i förebyggande syfte. Blir ett djur sjukt eller skadas behandlas bara det djuret. Våra djur blir sällan sjuka eftersom de vistas ute hela tiden. Vintertid har djuren tillgång till vindskydd eller stall att gå in i om de själva vill.
I ett Krav-slakteri får djuren inte stressas, eller drivas med elektriska pådrivare, varken konventionella eller Krav-djur. Allt ska ske så lugnt och naturligt som möjligt. Djur som aldrig varit uppbundna, så som våra frigående djur, får inte bindas upp på slakteriet eller i transporter heller. Drivgångar, gångarna från stallet till slakten, ska vara utformade så att drivningen går smidigt utan att djuren stressas.

Drivningen ska underlättas genom till exempel att drivgången saknar tvära krökar och blindgångar, bländande belysning, reflekterande ytor, buller, höga ljud och starka lukter som kan stressa djuren. Drivgångarna ska ha rätt lutning och ett bra klimat för djuren. Vid drivning utnyttjas djurens naturliga beteende, till exempel genom att hålla samman gruppen, att låta djuren gå från mörker till ljus och/eller att låta dem följa ledardjuret.  Det finns avskärmningar som gör att att djuren inte kan se på när andra djur bedövas, avblodas och hängs upp