Äppelodling

På gården har det funnits äppelodlingar till och från i många år. När vi tog över under hösten 2014 fanns här hundratusentals äppelträd, tyvärr är många döda av diverse olika orsaker.
Vi håller nu på att restaurera den för att få igång det som går att få igång. Förra årets skörd gjorde vi äppelmust på och vi sålde även äpplen till små musterier runt om i Sverige.

Odlingen är helt ekologisk och KRAV-godkänd, något som den varit i ett par år och som passar oss bra eftersom resten av vår verksamhet är ekologisk och det är det vi tror på. Vi följer KRAVs regler för växtodling. Läs mer på KRAV.se

Vår must finns till försäljning sedan hösten 2015. Vi säljer den på gården och till gästgiverier och vissa butiker.

I ekologisk fruktodling odlar vi utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel. Ogräsbekämpning sker genom mekanisk bearbetning, både maskinellt och manuellt. För att undvika olika svampangrepp använder vi oss av ekologiskt godkända preparat som tex svavel.
I fruktodlingar kan insekter vara ett problem då kan vi spruta med ekologiskt godkända preparat, tex såpa mot bladlöss.

Vi försöker också skapa miljöer där skadeinsekternas naturliga fiender, tex nyckelpigor och fåglar, trivs. Därför har vi lähäckar och planteringar, lite längre gräs och en del fågelholkar i odlingen.
I äppelodlingen finns också bikupor för att det ska bli en så bra pollinering som möjligt.

Vi håller nu på att skapa en permaodling i vår äppelodling där många olika slags växter växer. I äppelraderna kommer det att planteras plommon- och päronträd och fler blåbärs- och hallonbuskar tillsammans med jordgubbar, squash, pumpa och olika blommor. 

Vi har turen att ha en speciellt myra boende i våra odlingar som äter äppelvecklarens larver. Äppelvecklare är annars ett stort problem i ekologisk fruktodling då de äter bladen på träden och borrar sig in i äpplena och äter kärnhusen.